pirmdiena, 2019. gada 1. jūlijs

Jūlija eņģelis Harmonija

Ieklausieties augstākajā visu elementu ritmā un savienojiet tos vienotā koncertā ar Jūsu patieso būtību. Un vadiet savu dzīvi saskaņā ar to.


Harmonija ir dažādu, viens otru papildinošu lauku attiecības. Kā mūsos iekšienē, tā apkārt mums skan daudz balsu un reizums tās skan absolūti pretrunīgi. Ja ikviens no mums ir instruments Visuma cilvēces izpausmes orķestrī- kāds instruments esat Jūs, un kāda ir nots, kuru  ienesat šajā veselumā? 


Dziļi mūsos ir vieta, kas rodas, kā reiz pirms parādās izvēle. Tā ietver sevī nenoformulētas iespējas, kuras gaida izpausmi un virzību no mūsu apzinātās un neapzinātās radošās esības. Saskaņojieties (nonāciet harmonijā) ar šo vietu un  augstākais ceļš atvērsies Jūsu priekšā. Šādi rīkojoties, Jūs ienesat sevi, kā arī visu savu apkārtni un apkārt esošos sinhronitātē un iesaistē. Iesaiste ir dabīgs un spēcīgs fenomens, kurš liek mazākai vibrācijai nonākt rezonansē ar spēcīgāku vibrāciju.

Kad Jūs esat kāda cilvēka klātbūtnē, kurš izrāda prieku, viņa prieka enerģētiskais lauks izceļ Jūsu paša prieku virspusē, tādējādi Jūs iesaistaties kopā. Tas attiecas arī uz citām šī principa izpausmēm, abējādi, gan pozitīvā, gan negatīvā veidā.

Tā ir vietu, kurā Jūs ienākat. Jūsu izvēle ir būt augstākā ritma instrumentam un izpaust to, var pacelt un harmonizēt. Jūs vara aktīvi mainīt  melodijas vibrācijas (frekvences un ritmu) Jūsu un citos, stiprinot savu nodomu un sniedzot sev korektas instrukcijas, kas atgādina Jums par Jūsu patieso būtību.

Mēs ceram, ka eņģeļi turpinās iedvesmu Jūsu dzīvi. 
Lai Jūsu sirds un prāts ir harmonijā un ceļi Jūsu priekšā ir tīri!

Siltumā,
Ketija. 

P.S. Ja Jūs strādājāt ar Ticības eņģeli jūnijā, atvēliet mirkli, lai atlaistu to ar pateicību, pirms ielūdzat savā dzīvē Harmonijas eņģeli.
©1981-2019 InnerLinks Angel® Cards ir reģistrēta preču zīme un pieder  InnerLinks. Vairāk skatīt www.innerlinks.com