piektdiena, 2016. gada 2. decembris

Decembra eņģelis ir Mīlestība

Apmierinājuma esence un rāmuma pamats. Mīlestība ir jūsu gara aktivizēšana tādā veidā,  lai veidotu savienojumus ārpus savas patības. 

Tā pārvar skumjas, tā netur ļaunu prātu un tā dziedē visas šķiršanās. 

Ja mūsu pieredze ir mūsu selektīvās uztveres rezultāts, kamdēļ nepārskaņot mūsu lēcas un neskatīties uz pasauli caur mīlestības acīm tā vietā, lai to darītu caur baiļu, taisnīguma, vientulības vai vainas logiem? 

Mīlestība- tā ir noteiktas frekvences vibrācija. Tā ir mūsu dvēseles patiesās dabas sajušana un mūsu tiešā savienošanās ar Avotu. Kad mēs noskaņojamies uz šo frekvenci, mēs izkopjam tuvākas attiecības ar mūsu patieso būtību. 

Mīlestība nav kaut kas, kas mums var piederēt, tā drīzak ir kaut kas, kas varam būt mēs paši. Kad mēs dalamies šajā esencē ar kādu cilvēku, cilvēku grupu, vietu, vai ar dzīvnieku,  mūsu sirds dziļumos rodas spīdošas burvības pilnas formas, kas izplešas ar dziļu prieku un aizrautību ārpus mums. 

Mēs visi meklējam piederību: māju sajūtu, kad esam vienotībā ar Avotu. Bieži vien to vieglāk ir sasniegt, esot attiecībās ar dabu vai mājdzīvniekiem.  Tomēr tieši mūsu savstarpējās attiecības ir tā vieta, kur mūsu spēja mīlēt visbiežāk tiek pārbaudīta. 

Paplašinot telpu apkārt pieredzēm un mijiedarbībām, mēs iegūstam vietu, kuru varam aizpildīt ar mīlestību, kura pati par sevi jau ir saturs, tā vietā, lai spriestu par saturu, kurā mīlestība varētu būt.  Tas maina mūsu pasaules skatījumu un mūsu iekšējo fokusu. Mēs pārstājam manipulēt ar ārējo pasauli un tādējādi mūsu iekšējā pasaule gūst mieru.


Mēs ceram, ka eņģeļi turpinās iedvesmot jūsu dzīvi arī turpmāk. 
Lai jūsu sirds piedzīvo mīlestību ar pieaugošu frekvenci.

Siltumā,
Ketija

P.S. Ja jūs strādājāt ar Spēles eņģeli novembrī, atvēliet nedaudz laika, lai tam pateiktos un to palaistu, pirms uzaiciniet savā dzīvē decembrī Mīlestības eņģeli.  

 ©1981-2016 InnerLinks Angel® Cards ir InnerLinks reģistrēta preču zīme. Vairāk www.innerlinks.com 

otrdiena, 2016. gada 1. novembris

Novembra eņģelis ir SPĒLE

Piedzīvojiet katru savas dzīves momentu. Izdzīvojiet to visdziļākajā veidā. Gūstiet baudu no visa, ko darāt. Priecājieties!
Spēle mīt  mūsu radošuma sirdī un atdzīvina mūsu esību pašos bezrūpīgākajos brīžos. Tā palīdz mums sadzīvot ar absurdo, paradoksālo un noslēpumaino. Tā baro mūsu bērnības prieku un pārsteigumu. Tā palīdz mums meklēt jēgu un sazemēt to šeit un tagad.
Gan pasaulē,gan mūsos tagad tik daudz visa kā notiek, ka kādreiz augstais stresa līmenis tagad ir koriģēts un tapis par"normālu", radot slēptu prieka deficīta sindromu (fun deficit disorder FDD). Spēle ir stresa pretmets. Tā var pilnībā pārņemt jūsu uzmanību un izsaukt veselu rindu emociju, kuras pamatīgi var ietekmēt jūsu laimīguma koeficientu.
Spēle iesaista mūs tēlu pasaulē un uztur un bagātina dzīves dzīvīgumu. Tā ir kā netaņemama sastāvdaļa tam, lai tiktu radītas jaunas domas, lai tās ar vieglumu tiktu realizētas. Spēle tiešā vārda nozīmē sniedz mums atelpu- sniedz iespēju atjaunot dzīves spēkus pašos tās pamatos.
Šajā mēnesī atrodiet sev nodarbi, kura pilnībā pārņem jūs, pievēršot visu jūsu uzmanību punktā, kur, šķiet, laiks kļuvis lēnāks un varbūt pat apstājies, un iekšējā balss ( tā, kura parasti komentē visu ko darāt, darījāt, vai gatavojaties darīt)- apklust. No sirds pasmejieties par jokiem, situācijām un paši par sevi. Novēlam jums rotaļīgus, priecīgus brīžus visa novembra garumā.
Un transformēt FDD vienkāršā F (fun - priekā)....:)
Siltumā,
Ketija
p.s. Ja strādājāt ar Pārpilnības eņģeli oktobrī, atvēliet mirkli laika, lai atlaistu šo eņģeli ar pateicīgu, pirms uzaiciniet savā dzīvē Spēles eņģeli novembra mēnesī.
 ©1981-2016 InnerLinks Angel® Cards ir reģistrēta  InnerLinks preču zīme.Vairāk skatīt: www.innerlinks.com


pirmdiena, 2016. gada 3. oktobris

Oktobra eņģelis ir Pārpilnība

Kultivējiet sevī cēlsirdību un rīkojieties tā, it kā visa būtu gana, gan jums, gan arī visiem jums apkārt. Atdodiet brīvi un dāsni. 

Vienas no lielākajām cilvēciskajām bailēm ir bailes pazaudēt. Šīs bailes var skart daudz un dažādas jomas: darbu, partneri, imidžu, jaunību, dzīves stilu (īpaši tas skar naudu), un, galu galā, -ķermeņa nāvi. Tomēr bailes var būt arī veselīgas un kalpot mums, jo tās pievērš mūsu uzmanību pateicībai un atgādina mums par nepieciešamību rūpēties par to, kas mums dots. 

Kad mēs turamies pie tā, kas mūs baida, mūsu sirds sāk sisties straujāk un tas izsit mūs no Visuma līdzsvara, liekot mums dzīvot "baiļu pilsētā". Vēlmju enerģija: lai viss notiktu tieši tādā veidā, lai apstākļi izmainītos, lai jūtas attiecībā pret kādu izmainītos- ir neefektīvs veids, jo gribēt mēs varam tikai to, par ko mēs zinām, vai to, kā, mūsuprāt, visam būtu jānotiek. 
Pati pārpilnības būtība ir pamatota dinamiskā atvērtībā un izbrīnā, kas saskaņo mūsu vēlmes ar Esības optimizējošo spēku. 
Ja mēs neesam nepieņemam to, kas mums ir, tas noved pie pateicības trūkuma. Kad mēs turamies pie noteiktas paš-identifikācijas un lēmuma noteiktas paredzamības, mēs barojam noteiktu sevis tēlu, gan arī ierastās uzvedības izpausmes. Visa tā rezultātā, mēs nevaram piedzīvot pārsteigumu vai pārpilnību. Labākā gadījumā, mēs varam sajust vienveidību. 
Pārsteigums rodas tad, kad mēs atklājam kaut ko jaunu, svaigu, mistisku un pilnībā atlaižam visu, ko mēs zinām konkrētajā mirklī. 

Šī pieredze saviļņo, ļauj sajusties bagātam un brīvam; iekšēji pagriežot mūs pretī piepildītības sajūtai. Tas sniedz mums grandiozu, daudz plašāku realitātes redzējumu un noņem ierobežojumus, ļaujot un mudinot cēlsirdīgi dalīties jebkur un ar ikvienu. 
Mēs ceram, ka Eņģeļi turpinās iedvesmot jūsu dzīvi un izvedīs jūs laukā no "baiļu pilsētas". Ļaujiet sev piepildīties ar pārsteiguma un pārpilnības sajūtu un brīvi dalieties ar to. 

Siltumā,
Ketija. 
P.S. Ja jūs strādājāt ar Sintēzes eņģeli septembrī, atvēliet nedaudz minūtes tam, lai atlaistu to ar pateicību, pirms uzaicināt Pārpilnības eņgeli savā dzīvē oktobrī.  

©1981-2016 InnerLinks Angel® Cards ir reģistrēta InnerLinks preču zīme. Vairāk skatīt šeit>>

pirmdiena, 2016. gada 26. septembris

Mērija Inglis par "Procesuālo prasmju treniņu"

Mērija Inglis (Mary Inglis) ir neatkarīga trenere, fasilitatore un koučs. Viņa strādā dažādās pasaules valstīs, vadot mācību un treniņu kursus, kas saistīti ar gan ar individuālo personības izaugsmi un gan grupu procesiem, radošumu, kā arī transformatīviem pārmaiņu procesiem.


Nākošā gada sākumā (23.-27.janvāris, 2017) Mērija Inglis viesosies Rīgā ar vienu no savām autorprogrammām "Procesuālo prasmju treniņš". Šo treniņu organizē Starptautiskās kouču federācijas Latvijas filiāle ICF.LV un aicina tajā piedalīties ikvienu konsultējošās jomas speciālistu, protams, arī koučus.  Izskatot treniņa saturu un konsultējoties ar treneri, ir noskaidrs, ka treniņa laikā tiks pievērsta uzmanība darbam ar vairākām būtiskām kouču kompetencēm, kas ļaus ikvienam dalībniekam iegūt kouču tālākizglītības punktus CCEU. Lai radītu pilnīgāku priekšstatu ikvienam potenciālajam treniņa dalībniekam, esam iztaujājuši Mēriju par treniņa tapšanas apstākļiem un tā galveno vērtību. Ieskatieties!


Kā radās ideja veidot tieši šādu- procesuālo prasmju treniņu?

-Manu lēmumu veidot un piedāvāt  šāda veida treniņu ietekmēja divas lietas.

-Viens ir tas, ka es sāku meklēt veidu kā integrēt un sintezēt manu pieredzi ar tām dažādajām pieejām, ar kurām esmu strādājusi un kuras esmu apguvusi- Inkarnācijas Garīgumu (Incarnational Spirituality), Procesuāli orientēto psiholoģiju (Process Oriented Psychology) un Transformācijas Spēli (Transformation Game). Tāpat arī šī treniņa izveidi ietekmēja Geštalta (Gestalt) psiholoģija, Psihosintēze (Psyschosynthesis), Sakārtojumi (Constellations), Vērtējošais Pieprasījums (Appreciative Inquiry) un Tehnoloģijas Radīšanai (Technologies for Creating).

-Otrs ir tas, ka cilvēki manos semināros un programmās, kurus vadīju, sāka mani lūgt iemācīt viņiem kā darīt to, ko daru es. Es vadīju dažādas Transformācijas Spēles programmas un fasilitatoru treniņus, kā  arī dažādus seminārus veltītus vadības, radošuma, sekošanas savam aicinājumam tēmām. Un visur tur bija iekļauts nozīmīgs personīgais procesuālais darbs ar cilvēkiem. Cilvēki programmās, daudzi no kuriem paši bija dažādu nodarbību vadītāji, kouči un konsultatni, vēlējās uzzināt vairāk par to, kā es strādāju. Es viņiem sniedzu informāciju par avotiem un pieejām, kas ir ietekmējušas manu darbu, bet viņi turpināja interesēties par iespēju apgūt manis radīto pieeju. Tādējādi, atbildot uz grupas aicinājumu no Kazahijas, 2013.gada februārī es novadīju pirmo procesuālo prasmju treniņu. 

-Kopš tā laika es to esmu vadījusi jau 10 reizes dažādās pasaules valstīs (tai skaitā Lielbritānijā, Japānā, Krievijā, Lietuvā un Kazahijā) un man ir ieplānoti vēl 3 citi treniņi tuvākā gada laikā.

Kas ir galvenais iemesls, kamdēļ Jūs piedāvājat šīs apmācības?

-Laika gaitā es esmu sapratusi, ka mani saista pieejas, kas iedrošina savienoties mūs ar pašu autentiskumu, godina visus mūsu esības aspektus un ļauj saslēgties ar kaut ko būtisku mūsos pašos. Šīs pieejas atdzīvina mani un es redzu, kā tās atdzīvina citus.

-Inkarnācijas garīgums ir viena no šīm pieejām, otrs ir Procesuāli orientētā psiholoģija jeb Procesa darbs, pieeja, kuru pirmais ieviesa Arnolds Mindells. Neviena no šīm pieejām nav kā gatava recepte; neviena no tām nav paraugs tam, ko mums vajag darīt, kādiem mums ir jābūt, jāizskatās vai pēc kā mums būtu jātiecas. Tās nav par atbilstību kādam garīguma vai psiholoģiski vesela cilvēka tēlam. Drīzāk, tās ir par atbilstību iekšējam garīgumam, kam raksturīga pašorganizācija vai garam, kas ietver mūsu paradumus un meklē pats, kā radīt veselumu, gan iekšēji, gan ārēji- attiecībās ar mūsu apkārtējo vidi.

-Man tā ir kā izpēte, ko tad īsti nozīmē būt cilvēkam, un ko tad īsti nozīmē būt pašiem sev. Savā veidā tā ir pieeja garīgumam- holistiskam, iemiesotam garīgumam, kas godina un ietver visus mūsu esības aspektus. Tas ir veids, kā atrast mūsu pašu ceļu un aicinājumu, savienoties ar mūsu pamata paradumiem un mūsu pašu radošo avotu- un ieviest to ikdienas  apstākoļos, izaicinājumos un vēlmēs.

Ko tieši Jūs novēlat iegūt visiem treniņa dalībniekiem?

-Es ceru, ka dalībniekiem būs dziļāka veseluma pieredze, sajūta, ka tie ir nokļuvuši mājās pie sevis, katra unikalitātes un atšķirības pieņemšanas sajūta, kā arī viņi paplašinās savas spējas sekmēt un iedrošināt citus piedzīvot šo pieredzi. 

-Mēs pētīsim dažādus principus, praktizēsim specifiskus vingrinājumus un procesus, kas paplašina cilvēku prasmju klāstu un sniedz tiem konceptuālus un praktisku rīkus, kurus integrēt savā darbā.

Paldies par interviju un uz tikšanos treniņā!
Vairāk par Mēriju Inglis:Mērija Inglis ir dzimusi Skotijā, bērnību pavadījusi Nigērijā un Lesoto. Viņa ir mācījusies Dienvidāfrikas skolā un augstskolā, kur apguvusi jaunas pieejas izglītībā, kas balstītas uz tiešā pārdzīvojuma pieredzē balstītām zināšanām, kā arī darbojusies kā žurnāliste. Pēdējos 40 gadus viņa dzīvo Findhornas ekokopienā Skotijā, un ir viena no ilglaicīgākajām šīs garīgās ekokopienās patstāvīgajām iedzīvotājām. Findhornas ekokopiena ir holistisks un garīgs izglītības centrs, kurā tiek pētītas jaunas garīguma attīstības pieejas, kā arī iespējas sadarboties un veidot partnerības pilnas attiecības ar visām Zemes ekoloģiskajām sistēmām (gan fiziskā, gan ne-fiziskā plāksnē).


Mērija ir arī „Innerlinks Associates” izpilddirektore Lielbritānijā. Šī kompānija nodarbojas ar visu, kas saistīts ar Transformācijas spēles izpēti un attīstību (treniņi, programmas, produkti). Transformācijas spēle ir tāda pieeja uzdevumu risināšanai, kas saistīti ar mūsu dzīvi un darbu, kura ļauj mums to darīt rotaļpilnā formātā un tai pat laikā ļoti dziļā līmenī. Mērija nodarbojas ar Transformācijas spēli kopš tās izveidošanas 1976.gadā. Viņa ir vairāku innovatīvu apmācību programmu un treniņu autore (izveidotāja) un fasilitatore (vadītāja), tai skaitā vairāku Transformācijas Spēles versiju vadītāja lielām cilvēku grupām. Šīs spēles versijas ir izmantotas konferencēs Lielbritānijā, Korejā un dažādās Eiropas valstīs.


Ar pateicību Ivetai Apinei par intervijas tulkojuma precizēšanu!


pirmdiena, 2016. gada 5. septembris

Septembra eņģelis- Sintēze

Rīkojieties no uzvarētājs- uzvarētājs (win-win) pozīcijas. 
Izmantojiet savu radošo potenciālu un jūtīgumu, lai savienotu visas sevis dažādās daļas un kļūstiet par vienu veselu. 
Mēs mijiedarbojamies ar pasauli dažādos veidos: kā partneri, kā ģimenes locekļi, kā bērni, vecāki, mājdzīvnieku saimnieki, paziņas, kaimiņi, klienti vai dažādu kopienu biedri, gan kultūras gan nacionālā līmenī, un šeit ir nosaukti tikai daži no tiem. Kas gan ir tas "viens", kurš slēpjas aiz daudzajām sejām- kāda ir tā "viena" iekšējā būtība?
Pasaule, kurā mēs dzīvojam, ne vienmēr atbalsta dzīvošanu būtības līmenī, bet tas rada spiedienu. Lai aizsargātu savas būtības izpausmi, mēs veidojam aizsardzības mūrus. Spriedze tiek izjusta kā ciešanas, kuras aizver mūsu sirdis, savalgo garu un ierobežo mūsu radošo potenciālu.
Sintēzes stāvoklis ir nevainojama klātbūtne. Nav bezdibeņa, nav telpas, kas piepildīta ar mūsu vai citu kļūdaino priekšstatu, par to, kas esam mēs. Tieši no šīs pilnīgās klātbūtnes mēs varam izpausties miljons veidos. Tieši šeit, sapludinot visas sevis dažādās esības daļas, mēs atgriežamies pie pilnīgā veseluma stāvokļa, kurā atradāmies reiz, vēl pirms uztvērām to, ka esam sadalījušies.


Tātad, kāda tad ir šī mēnēša galvenā nodarbe? Nosauksim to par klinšu kāpšanu- sasniegt pašos augstākos vidus punktus un atturēties no dzīves paradoksiem un divdabības. Un kas ir pats interesantākais, tas nebūt nav punkts kurā nav ne-divdabības, tas ir Sintēzes punkts. Atverieties un ļaujiet aizvietot to īstenību, kurai pašlaik esat pieķērušies, ar lielo PATIESĪBU. Sintēze ļauj gūt lielāku vienotības jeb veseluma apzināšanos samaisot un sapludinot it visu.
Mēs ceram, ka Eņģeli turpinās iedvesmot jūsu dzīvi.
Lai Jūsu iekšējā būtība staro jebkurā no Jūsu pieredzēm. 
Siltumā, Ketija.


P.S. Ja jūs strādājāt ar Ticības eņģeli augustā, atvēliet nedaudz laika, lai atlaistu šo eņģeli ar pateicību un tikai tad uzaiciniet savai dzīvei septembrī pievienoties Sintēzes eņģeli.


©1981-2016  InnerLinks ®  Angel cards ir reģistrēta preču zīme un pieder uzņēmumam InnerLinks. Vairāk par šo uzņēmumu un tā piedāvājumiem skatīt šajā saitē>>.

pirmdiena, 2016. gada 1. augusts

Procesuālo prasmju treniņš ar Mēriju Inglis /23.-27.janvārī, 2017/

Dizainera pieeja psiholoģijai, garīgumam, un procesa fasilitēšanai jeb vadībai.

Treniņš noderīgs izaugsmes veicinātājiem/koučiem, konsultantiem, treneriem, mentoriem un fasilitatoriem (tai skaitā arī Transformācijas spēles fasilitatoriem):

  • savas koučinga, konsultēšanas un fasilitēšanas prasmju un stila paplašināšanai
  • procesuālu principu uzzināšanai un praktiskai to integrācijai savā darbā
  • sevis un citu atbalstam, apgūstot prasmi iesaistīt paš-organizējošos uztveri, kas ir mūsu pamata paradumu – psihes DNS veidotāja.
  • prasmes, strādāt ar sevi kā vienotu sistēmu, attīstīšanai.
  • prasmes, atpazīt un piekļūt dažādām sevis dimensijām un daļām, attīstīšanai. Spējas, ļaut visām sevis dimensijām un daļām izpausties attiecībās tādā veidā, kas veicina saskaņu un veselumu, attīstīšanai.
  • procesu un metožu, kā komunicēt robežstāvokļu un pretestību gadījumos, uzzināšanai un praktizēšanai
  • jēgas un mērķu atrašanai trauksmainos laikos
Šis ir empīrisks treniņš, kas balstīts uz inkarnācijas garīguma, procesuāli orientētās psiholoģijas, Transformācijas spēles® un transpersonālās psiholoģijas pieeju. Treniņa laikā tiks darbinātas abas smadzeņu puslodes, iesaistot loģisko, emocionālo, metaforisko, netveramo un paš-organizējošo sevis aspektu, ar mērķi veicināt izaugsmi un inkarnācijas procesus.

Šīs  ir praktisks treniņš, kas veidots balstoties uz principu “no iekšpuses uz āru”. Jūs piedalīsieties un izbaudīsiet vingrinājumus un procesus kā paši, tā arī darbosieties kā koučs un fasilitators, palīdzot šo pieredzi iegūt arī saviem apmācību kolēģiem.

Treniņš notiek no 23. līdz 27.janvārim, 2017
Treniņa vietaRīga, Latvija, Antonijas iela 20b (Rīgas Koučinga skolas telpās)
Treniņa autore un vadītāja: Mērija Inglis, vairāk par viņu šeit>>
Treniņa valoda: angļu, ar tulkojumu uz latviešu 
Treniņa organizētājs: www.icf.lv
Treniņa dalībnieki saņems 22,25 kouču tālākizglītības punktus CCEU. 
Treniņa laikā tiks attīstītas šādas kompetences: uzticīgu, tuvu attiecību izveidošana ar klientu; koučinga viedols/klātbūtne; aktīva klausīšanās; spēcīgu jautājumu uzdošana; tiešā komunikācija.
Treniņa maksa par 5 mācību dienām: 460 eur. (ICF biedriem 410 eur) 
-pirmā iemaksa līdz 2016.g.1.novembrim: 240 eur, 
-atlikusī summa - līdz treniņa sākumam


Piesakies mācībām, rakstot uz info@icf.lv
Papildus informācija par treniņu, tel: 371-29121884    epasts: intasanta@gmail.com

Augusta eņģelis- Ticība


Nesatricināma sirds pārliecība, kad prāts neredz nekādas skaidrības. Optimisms ir ticības izpausme darbībā. 
Ticība ir Dieva elpa, kas atdzīvina mūsu dvēseli. Mēs nevaram to redzēt, mēs varam vienīgi to sajust, sajust tad, kad pievēršam tai uzmanību. Šaubas ir  nepārliecinātība par to, ka mūsu garīgā spēka avots būs mums pieejams nelaimē, sāpēs un slimībās. 
Tas ir pavisam normāli- piedzīvot garīgas šaubas. Faktiski, šaubīšanās periods var aizvest mūs pie vislielākajiem mūsu transformatīvajiem piedzīvojumiem un tādā veidā tas kļūst par ticības trauka atvērēju.  
Nākotne ir neizdibināma un tamdēļ nes nepārliecinātības sajūtu. Ticība ir tas, kas māca mūs apcerēt neredzamo, kas ir aiz mūsu saprašanas robežām; ne ar zināšanas spēku, bet ar sajušanas spēku. 
Mūsu ticība savieno pagātni un nākotni un sniedz mums sava veida garīgās gravitātes izjūtu. Tā no jauna apstiprina, ka Dievs ir nākotnē tieši tāpat, kā tagadnē un pagātnē. Viss, kas ir nezināms, ir ietverts Dievā un tas ietver arī mūs, mūsu ģimenes, draugus, un visu mūsu kolektīvo labklājību; rītdienu, šodienu un rītdienu visos to veidos. 
Raizes ir karogs, kurš plīvo vietas, kur mīt ticības gaidas. Cerība dzīvo prātā- ticība dzīvo sirdī. Kāpiet ārā no savām prāta konstrukcijām un esiet pārliecināti, ka sirds jūs saķers. Šajā gadījumā pieredzes vai iekšējie stāvokļi nav nejauši.   
Garīgās dzīves dimensijas ir reālas, patiesībā, daudz reālākas kā tas, ko mēs mēdzam dēvēt par dzīvi uz šīs zemes. Ticība ir vienojošais princps, kas savij kopā visas pieredzes.  
Lai šis mēnesis top par ticības liftu, kas ieceļ jūs atsvaidzinātā ārējā izskatā un atjaunotā skatījumā no iekšpuses.  

Siltumā,

Ketija


P.S. Ja esat strādājuši ar Skaidrības eņģeli jūlijā, veltiet mirkli laika tam, lai to ar pateicību atlaistu un tad uzaiciniet savai dzīvei augustā pievienoties Ticības eņģeli. 

©1981-2016 InnerLinks Angel®  kārtis ir InnerLinks reģistrēta preču zīme. Vairāk par šo lasīt šeit>>  

svētdiena, 2016. gada 3. jūlijs

Jūlija eņģelis- Skaidrība


Attīriet savu uztveri, atbrīvojiet to no apjukuma un nekārtības. 

Fokusējieties uz nodomu gan pārnestā, gan tiešā  nozīmē. Saskatiet pasauli tādu, kāda tā ir, bez savām prognozēm, spriedumiem un pieņēmumiem.  

Skaidrība ir process, nevis kaut kas vienu reizi par visām reizēm noticis, liedzot iespēju rasties kam jaunam. Patiesuma mīlestība attīra piesaistes, kuras mēdz novest pie nepatiesām koncepcijām un maldīgiem lēmumiem un palīdz savienoties ar Jūsu būtības klātbūtni.  Laikā, kamēr mēs apgūstam prasmi nonākt saskaņā ar savu patieso būtību, tā aizvien plašāk informē mūsu apziņu par pareizo attieksmi, virzieniem un darbībām- brīvām no pieņēmumiem un nosodījumiem.  

Ko tad mēs tādu daram, lai iedrošinātu skaidrības rašanos? Mēs iesaistāmies dinamiskā sevis izpētē, jautājot, kas ir manas esības avots? Kamdēļ es rīkojos šādi vai citādi? Ko manī ir nepieciešams dziedināt? Caur sevis izpēti, mēs sniedzam iespēju savai iekšējai būtībai atvērties tās bagātībā un noslēpumainībā, atklājot visu tās potenciālu.  

Pasaule, kādu mēs to uztveram, ir veidota no mūsu domām, tēliem, emocijām un iespaidiem. To ir nozīme tikai kā orientēšanās punktiem, nevis kā pārliecinošiem realitātes pierādījumiem. Mums ir jābūt gataviem ļauties mūsu sapņu, šī brīža paštēla un identitātes pilnīgām satura un formas maiņām. 

Attīriet apjukumu un aizspriedumus, kuri sedz jūsu dziļākās un vis-lolotākās iekšējās sajūtas un esiet pilnībā jūs pats. 

Atļaujiet Skaidrības eņģelim reanimēt jūsu iekšējo būtību un atnest jaunus un svaigus sevis un pasaules uztveres veidus visa šī mēneša laikā. 


Siltumā,
Ketija

P.S. Ja Jūs strādājāt ar Atmodas eņģeli Jūnija laikā, atvēliet sev nedaudz laika, lai atvadītos no tā ar pateicību un tad uzaiciniet savā dzīvē uz Jūlija mēnesi Skaidrības eņģeli.  


©1981-2016 InnerLinks Angel® Cards ir reģistrēta InnerLinks preču zīme. Lūgums skatīt InnerLinks mājas lapu šeit>>

trešdiena, 2016. gada 8. jūnijs

Jūnija eņģelis- ATMODA

Iedvesmojošs ziņojums no Atmodas Eņģeļa jūnija mēnesim!


Ļaujiet, lai saule iespīd tajās Jūsu daļās, kas līdz šim bijušas miera stāvoklī, sastingušas vai aizmirstas. Izberzējiet miegu no acīm un sveiciniet jauno dienu!
Kad kāds pamostas un atklāj patieso lietu stāvokli, tad pieredzē nav nekādu pārtraukumu. Tas nav tā, it kā būtu uzradies kaut kas līdz šim nebijis. Tas drīzāk ir par to, ka beidzot tiek apzināts kas tāds, kas vienmēr ir bijis tepat, blakus, tikai kāda neskaidra iemesla dēļ aizmirsts. 
Lielu daļu mūsu identitātes ir veidojuši mūsu vecāki, skolotāji, draugi un tas, kā mēs vēlamies, lai citi mūs redz. Mēs esam šo tēlu pieņēmuši par atskaites punktu, kas mēs esam: personība, kuru mēs esam pieraduši uzskatīt par savu reālo es- pilnībā pārņemtu ar mērķiem, bailēm, sapņiem un problēmām. 
Aiz šī tēla ir dziļa un bezgalīgi autentiska Patība, tomēr tās klātbūtne parasti ir aizklāta ar mazo, skaļo un prasīgo "Es" ar visām tā vajadzībām un vēlmēm. Šī uztveres kļūda starp mazo "Es" un lielo "Patību" ir ilūzijas par cilvēcisko būtību  pamatā un šīs mirāžas pārtraukšana ir tas, ko sauc par atmodu. 
Pirms atpazīt lielākas realitātes, kuras ir plašas un daudzdimensionālas, laba doma vispirms ir apgūt prasmi rīkoties ar savu personīgo enerģiju uzņemoties atbildību par  domu un vārdu radītajiem rezultātiem. Jo, tiklīdz mēs esam modušies, mūsu domas un vārdi automātiski un nekavējoties tiek pārvērsti rīcībā. 
Mums, lai veiksmīgi radītu jaunu pasaules paradigmu esošā planetārā haosa vidū, mums vispirms ir jāapgūst gaismas piepildīta un visu aptveroša pieeja ikdienas dzīvei. Dziļi ieklausoties un rīkojoties saskaņā ar  intuīciju, mēs varam koriģēt un uzlabot mūsu saikni ar mūsu autentiskās Patības sūtītajiem instinktīvajiem impulsiem.


Uzrunājiet jūsu Dievišķo klātbūtni ar nodomu atļaut jūsu miera stāvoklī dziļi esošajām atmiņām izšķīdināt un dziedināt  šķēršļus jūsu atmodas ceļā. Lūdziet pēc enerģētiskās piekļuves jūsu autentiskai Patībai- ar tādu pārliecību, ka jūs to nekad nepazaudēsiet atkal. 


Lai Atmodas eņģeļa starojums piepilda visu šo mēnesi. Lai jūs atceraties savas saknes un sveiciniet jauno dienu!

Siltumā,
Ketija 
P.S. Ja jūs strādājāt ar Apmierinātības Eņģeli maijā, atvēliet nedaudz laika tam, lai ar pateicību atvadītos no šī Eņģeļa, pirms uzaicināt savā dzīvē jūnija Atmodas Eņģeli. 

sestdiena, 2016. gada 28. maijs

Mērija Inglis par Transformācija spēli

Mērijas Inglis un Mihaila Mošenkova  saruna, ierakstīta 02.11.2015, Rīgā,  Transformācijas  spēles Solo versijas  fasilitatoru treniņa laikā.Mihails Mošenkovs: Jūs manā asociācijā esat Spēles avots un es no tā smeļos kā no avota. Ne kā no informācijas, bet kā no avota. Man jēdziens „no avota” nozīmē tīru skaidrību, kas no tā iztek. Un tikai pats avots patiesībā zin, kas no tā iztek. Es būtu ļoti laimīgs, ja Jūs vienkārši iztēlotos, ka mēs neko nezinām par Transformācijas spēli, un pateiktu kādus vārdus, kas paskaidrotu mums, nesaprotošajiem, šī avota būtību. Ko Jūs mums teiktu? Kas tas ir?
Mary Inglis iesmejas: Es pieņemu, ka esencē tā ir iespēja savienoties ar Jūsu klātbūtni un autentiskumu, savienoties ar Jūsu ierastās rīcības modeļiem, ko Jūs ienesat Pasaulē.... Piedošanu...
Inna Viļenska (tulks): Man vajadzētu iztulkot, es arī par to aizmirsu. Jo redzu, ka Miša veic ierakstu...Vai Jūs varētu man iedot laiku. Tas bija diezgan gari
Mary Inglis: Jā, jā
Mary Inglis: Iedodiet man nedaudz laika. Es pamēģināšu tikt atpakaļ. Es domāju, ka noformulēšu to nedaudz savādāk.
Es domāju, ka Transformācijas spēle patiesi apstiprina katrā cilvēkā esošo unikalitāti un individualitāti. Tā savieno cilvēkus ar daudz dziļākiem viņu pašu līmeņiem. Tā dod mums iespējas savienoties ar mūsu spēcīgajām pusēm, spējām, atpazīt un atzīt tās. Tikt galā ar izaicinājumiem drošā vidē. Es domāju, ka patiesībā, tā svēta cilvēkus.Tā cilvēkiem sniedz iespēju iepazīt pasaules svētīšanas pieredzi. Ka tas ir viņu unikālais ieguldījums. Es domāju, ka tā ir Spēles esence.
Ļoti bieži cilvēki atnāk spēlēt trīs stundas par kādiem savas dzīves izaicinājumiem, lai iegūtu kādas atklāsmes vai virzienus, kur doties. Bet, es domāju, procesā, Spēle iedrošina cilvēkus nonākt kontaktā ar visiem dažādajiem sevis līmeņiem. Es domāju, ka fasilitatori, kuriem ir savienojums visos šajos līmeņos, kuri dzīvo ikdienas dzīvi, to nenoniecinot, ir cilvēki, kas dzīvo ikdienas dzīvi , tai pat laikā saglabājot  ciešu saikni ar dvēseli un garīgo. Viņi to sajūt sevī un citos. Tas ir tas, ko mēs atbalstām mūsu fasilitatoros.  Jo Jūs ienesat šo klātbūtnes pilnību savā fasilitēšanā un radāt telpu, kur cilvēki var savienoties ar sevi. Pat tad, ja cilvēki strādā ar tēmām par to, „kā man nopelnīt lielāku  naudu” vai „izveidot attiecības”. Tam arī ir vairāki līmeņi. Ko Tu domā?
Mary iesmejas

Mihails Mošenkovs: Paldies! Tas ir dzīvi!

Ieraksta autors Mihails Mošenkovs.

Ar pateicību: 
trenerei Mērijai Inglis
tulkam Innai Viļenskai
treniņa dalībniekiem: Mihailam Mošenkovam, Sergejam Raskoļņikovam, Tatjanai Kašpur
...un Jeļenai Markunei par iedvesmu.

piektdiena, 2016. gada 27. maijs

Transformāciju pilnas brīvdienas


Tuvojas laiks, kad darba un brīvās dienas taps vienādi brīvas un vienādi vērtīgas. Piedāvāju kādu no vasaras brīvajām dienām veltīt spēlei par savu dzīvi- Transformācijas spēlei.
Spēles ilgums : 3 h * dalībnieku skaits (max 6 dalībnieki)
Dalības maksa : 400 eur/ dalībnieks 
Spēles norises vieta; pie manis mājās Aizputes novadā, vai lauku pilsmuižā www.pienamuiza.lv,- vietā, kur apstājas laiks un iespējams izbaudīt virkni kārdinošu SPA procedūru. .... Savukārt tiem, kuri vēlas spēli spēlēt vienatnē un nav vēlmes vai iespēju doties ceļā pie manis, šo spēles versiju var izspēlēt attālināti caur skype, izmantojot pašam savu spēles komplektu.
Par solo, pāru un citam spēles versijām vairāk var lasīt šeit>>
Pieteikumu gaidīšu rakstot uz: intasanta @ gmail . com

pirmdiena, 2016. gada 2. maijs

Maija eņģelis- APMIERINĀTĪBA


Izbaudiet savā dzīvē noteikošo: tieši šeit un tieši tagad. 

Radošais process ir bezgalīgs, tas nekad neapstājas. Pārstājiet cīnīties un izbaudiet atpūtu, sajūtot pabeigtības prieku.

Esiet mierā ar to, kas ir, atvēliet sev mierīgi un maigi būt tagadnē. Atkal un atkal atsaukt atmiņā pagātni nav nekas ego-loģisks, savukārt raizes par nākotni sasaista mūsu uzmanību; gan viens, gan otrs liek mūsu apmierinātības sajūtai izgaist. 
Brīžos, kad mēs nomierinām savu iekšējo pasauli, mēs sagatavojam sevi tam, lai mūsu dzīvē parādītos kaut kas jauns, mēs iegūstam trauku, kuru varēsim piepildīt ar vēlību, tad, kad tā parādīsies mūsu dzīvē. Tas, kā mēs izjūtam mieru ar dzīvi, nosaka to, cik lielā mērā mēs spējam izjūst mūsu ap-mierinātību.  
Atlaižot iepriekš noteiktus lēmumus un spriedumus vienā mirklī novirzās mūsu uzmanību. Tas notiek tā, it kā mēs strauji pagrieztu galvu lai paskatītos uz citu pusi, it kā mēs pamostos uz mirkli. (Pamēģiniet to). Kaut kas mūsos mostās un sniedz mums priekšstatu par realitāti ārpus mūsu pieredzes un ierastajiem refleksiem- lai arī tikai uz mirkli. 
Un tad visā cilvēciskajā rodas kas tāds, kas nevarēja rasties agrāk. Pat bez konkrēta ceļa vai kartes tiek sperts solis globālās apzināšanās virzienā. Apmierinātības kultivēšana ļauj vairoties klusai un mierīgai pārliecībai. Izbaudiet mirkli, nav nekā pilnīgāka šai pasaulē. 
Mēs ceram, ka Eņģeļi turpina piepildīt ar iedvesmu Jūsu dzīvi.
Lai Jums būtu neskaitāmi daudz mirkļu, ko baudīt!

Siltumā,

Ketja Tailere (Transformācijas spēles radītāja)

P.S. Ja aprīlī strādājāt ar SPĒLES Eņģeli, veltiet nedaudz laika tam, lai atlaistu to ar pateicību, pirms uzaicināt savai dzīvei maijā pievienoties APMIERINĀTĪBAS Eņģeli. 
©1981-2016 InnerLinks Angel® Cards ir InnerLinks piederoša reģistrēta preču zīme.

pirmdiena, 2016. gada 4. aprīlis

Sadarbības piedāvājums tulkam!

Paldies labiem cilvēkiem par  dalīšanos! Tulks ir atrasts...un darbs jau notiek pilnā sparā! 
Šī ir ziņa Tev, ja esi profesionāls angļu valodas tulks!
Ir nepieciešama angļu teksta latviešu valodas tulkojuma pārbaude. Gadus 4 atpakaļ pati saviem spēkiem iztulkoju  Transformācijas spēli latviski. Laiku pa laikam, spēli spēlē kāds angļu valodas zinātājs, kurš norāda uz neprecizitāti viena vai otra vārda tulkojumā. Beidzot ir pienākusi sajūta, ka tur vajadzētu ieviest kārtību.  Tas darbs ir izdarāms elektroniski: ap 500 jēdzieniem, 220 kāršu teksts (katrā no tiem 1-3 teikumi). Kā jau minēju, tas viss IR jau iztulkots, nepieciešama profesionāla pārbaude.

Priecāšos, ja Tev  ir vēlme uzspēlēt Transformācijas spēli! Tas būtu ideālais šīs sadarbības modelis!


Lūdzu sazināties zvanot tel.29121884 vai rakstot intasanta @ gmail . com 

Aprīļa eņģelis- SPĒLE!


Maksimāli izbaudiet katru Jūsu dzīvīguma brīdi. Piedzīvojiet baudpilnu klātbūtni katrā savā nodarbē un izbaudiet pilnībā to, ko darāt.
Priecājieties!

Spēle ir mūsu radošuma avots un iedvesmo mūs pašos bezrūpīgākajos esības brīžos. Tā palīdz mums sadzīvot ar absurdo, paradoksiem un mīklām. Tā baro mūsu iekšējā bērna prieku un izbrīnu. Tā palīdz mums sazemēt mūsu dzīves jēgas meklējumus. 
Pasaulē un mūsos pašos šobrīd notiek visa kā tik daudz, un mūsu stressa līmenim ir tendence kāpt un nostiprināties tagad jau jaunā "normālā" līmenī, radot slēptu baudas deficīta sindroma epidēmiju (BDS). Spēle- tā ir stressa pretinde. Tā var pilnībā aizraut Jūsu uzmanību un izsaukt veselu sajūtu gūzmu, kas būtiski iespaido Jūsu laimīgumu. 
Spēle mūs ierauj iztēlotā pasaulē, atbalstot un bagātinot mūs savas personīgās dzīves pilnīgākā izbaudīšanā. Tā ir kā neatņemama sastāvdaļa procesos, kuros rodas  apgaismības un kur sasniegumi notiek viegli. Spēle burtiskā nozīmē sniedz mums atelpu, ļaujot atjaunot vitalitāti pašā dziļākajā- sirds līmenī. 
Šajā mēnesī atklājiet sev izklaidējošu nodarbi, kas pilnībā koncentrē Jūsu uzmanību punktā, kurā laiks šķiet apstājies un iekšējā balss- (tā, kura parasti komentē visu, ko darāt, darījāt un plānojat darīt)- apklust. Izsmejieties no sirds par jokiem, situācijām...un par sevi. 

Vēlot Jums rotaļīgus un priecīgus brīžus visa aprīļa laikā....
un transformētu BDS vienkāršā B :):)...
Siltumā,
Ketja Tailere (Transformācijas spēles radītāja)
©1981-2016 InnerLinks Angel® Cards ir InnerLinks piederoša reģistrēta preču zīme.