pirmdiena, 2016. gada 26. septembris

Mērija Inglis par "Procesuālo prasmju treniņu"

Mērija Inglis (Mary Inglis) ir neatkarīga trenere, fasilitatore un koučs. Viņa strādā dažādās pasaules valstīs, vadot mācību un treniņu kursus, kas saistīti ar gan ar individuālo personības izaugsmi un gan grupu procesiem, radošumu, kā arī transformatīviem pārmaiņu procesiem.


Nākošā gada sākumā (23.-27.janvāris, 2017) Mērija Inglis viesosies Rīgā ar vienu no savām autorprogrammām "Procesuālo prasmju treniņš". Šo treniņu organizē Starptautiskās kouču federācijas Latvijas filiāle ICF.LV un aicina tajā piedalīties ikvienu konsultējošās jomas speciālistu, protams, arī koučus.  Izskatot treniņa saturu un konsultējoties ar treneri, ir noskaidrs, ka treniņa laikā tiks pievērsta uzmanība darbam ar vairākām būtiskām kouču kompetencēm, kas ļaus ikvienam dalībniekam iegūt kouču tālākizglītības punktus CCEU. Lai radītu pilnīgāku priekšstatu ikvienam potenciālajam treniņa dalībniekam, esam iztaujājuši Mēriju par treniņa tapšanas apstākļiem un tā galveno vērtību. Ieskatieties!


Kā radās ideja veidot tieši šādu- procesuālo prasmju treniņu?

-Manu lēmumu veidot un piedāvāt  šāda veida treniņu ietekmēja divas lietas.

-Viens ir tas, ka es sāku meklēt veidu kā integrēt un sintezēt manu pieredzi ar tām dažādajām pieejām, ar kurām esmu strādājusi un kuras esmu apguvusi- Inkarnācijas Garīgumu (Incarnational Spirituality), Procesuāli orientēto psiholoģiju (Process Oriented Psychology) un Transformācijas Spēli (Transformation Game). Tāpat arī šī treniņa izveidi ietekmēja Geštalta (Gestalt) psiholoģija, Psihosintēze (Psyschosynthesis), Sakārtojumi (Constellations), Vērtējošais Pieprasījums (Appreciative Inquiry) un Tehnoloģijas Radīšanai (Technologies for Creating).

-Otrs ir tas, ka cilvēki manos semināros un programmās, kurus vadīju, sāka mani lūgt iemācīt viņiem kā darīt to, ko daru es. Es vadīju dažādas Transformācijas Spēles programmas un fasilitatoru treniņus, kā  arī dažādus seminārus veltītus vadības, radošuma, sekošanas savam aicinājumam tēmām. Un visur tur bija iekļauts nozīmīgs personīgais procesuālais darbs ar cilvēkiem. Cilvēki programmās, daudzi no kuriem paši bija dažādu nodarbību vadītāji, kouči un konsultatni, vēlējās uzzināt vairāk par to, kā es strādāju. Es viņiem sniedzu informāciju par avotiem un pieejām, kas ir ietekmējušas manu darbu, bet viņi turpināja interesēties par iespēju apgūt manis radīto pieeju. Tādējādi, atbildot uz grupas aicinājumu no Kazahijas, 2013.gada februārī es novadīju pirmo procesuālo prasmju treniņu. 

-Kopš tā laika es to esmu vadījusi jau 10 reizes dažādās pasaules valstīs (tai skaitā Lielbritānijā, Japānā, Krievijā, Lietuvā un Kazahijā) un man ir ieplānoti vēl 3 citi treniņi tuvākā gada laikā.

Kas ir galvenais iemesls, kamdēļ Jūs piedāvājat šīs apmācības?

-Laika gaitā es esmu sapratusi, ka mani saista pieejas, kas iedrošina savienoties mūs ar pašu autentiskumu, godina visus mūsu esības aspektus un ļauj saslēgties ar kaut ko būtisku mūsos pašos. Šīs pieejas atdzīvina mani un es redzu, kā tās atdzīvina citus.

-Inkarnācijas garīgums ir viena no šīm pieejām, otrs ir Procesuāli orientētā psiholoģija jeb Procesa darbs, pieeja, kuru pirmais ieviesa Arnolds Mindells. Neviena no šīm pieejām nav kā gatava recepte; neviena no tām nav paraugs tam, ko mums vajag darīt, kādiem mums ir jābūt, jāizskatās vai pēc kā mums būtu jātiecas. Tās nav par atbilstību kādam garīguma vai psiholoģiski vesela cilvēka tēlam. Drīzāk, tās ir par atbilstību iekšējam garīgumam, kam raksturīga pašorganizācija vai garam, kas ietver mūsu paradumus un meklē pats, kā radīt veselumu, gan iekšēji, gan ārēji- attiecībās ar mūsu apkārtējo vidi.

-Man tā ir kā izpēte, ko tad īsti nozīmē būt cilvēkam, un ko tad īsti nozīmē būt pašiem sev. Savā veidā tā ir pieeja garīgumam- holistiskam, iemiesotam garīgumam, kas godina un ietver visus mūsu esības aspektus. Tas ir veids, kā atrast mūsu pašu ceļu un aicinājumu, savienoties ar mūsu pamata paradumiem un mūsu pašu radošo avotu- un ieviest to ikdienas  apstākoļos, izaicinājumos un vēlmēs.

Ko tieši Jūs novēlat iegūt visiem treniņa dalībniekiem?

-Es ceru, ka dalībniekiem būs dziļāka veseluma pieredze, sajūta, ka tie ir nokļuvuši mājās pie sevis, katra unikalitātes un atšķirības pieņemšanas sajūta, kā arī viņi paplašinās savas spējas sekmēt un iedrošināt citus piedzīvot šo pieredzi. 

-Mēs pētīsim dažādus principus, praktizēsim specifiskus vingrinājumus un procesus, kas paplašina cilvēku prasmju klāstu un sniedz tiem konceptuālus un praktisku rīkus, kurus integrēt savā darbā.

Paldies par interviju un uz tikšanos treniņā!
Vairāk par Mēriju Inglis:Mērija Inglis ir dzimusi Skotijā, bērnību pavadījusi Nigērijā un Lesoto. Viņa ir mācījusies Dienvidāfrikas skolā un augstskolā, kur apguvusi jaunas pieejas izglītībā, kas balstītas uz tiešā pārdzīvojuma pieredzē balstītām zināšanām, kā arī darbojusies kā žurnāliste. Pēdējos 40 gadus viņa dzīvo Findhornas ekokopienā Skotijā, un ir viena no ilglaicīgākajām šīs garīgās ekokopienās patstāvīgajām iedzīvotājām. Findhornas ekokopiena ir holistisks un garīgs izglītības centrs, kurā tiek pētītas jaunas garīguma attīstības pieejas, kā arī iespējas sadarboties un veidot partnerības pilnas attiecības ar visām Zemes ekoloģiskajām sistēmām (gan fiziskā, gan ne-fiziskā plāksnē).


Mērija ir arī „Innerlinks Associates” izpilddirektore Lielbritānijā. Šī kompānija nodarbojas ar visu, kas saistīts ar Transformācijas spēles izpēti un attīstību (treniņi, programmas, produkti). Transformācijas spēle ir tāda pieeja uzdevumu risināšanai, kas saistīti ar mūsu dzīvi un darbu, kura ļauj mums to darīt rotaļpilnā formātā un tai pat laikā ļoti dziļā līmenī. Mērija nodarbojas ar Transformācijas spēli kopš tās izveidošanas 1976.gadā. Viņa ir vairāku innovatīvu apmācību programmu un treniņu autore (izveidotāja) un fasilitatore (vadītāja), tai skaitā vairāku Transformācijas Spēles versiju vadītāja lielām cilvēku grupām. Šīs spēles versijas ir izmantotas konferencēs Lielbritānijā, Korejā un dažādās Eiropas valstīs.


Ar pateicību Ivetai Apinei par intervijas tulkojuma precizēšanu!


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru