svētdiena, 2016. gada 3. jūlijs

Jūlija eņģelis- Skaidrība


Attīriet savu uztveri, atbrīvojiet to no apjukuma un nekārtības. 

Fokusējieties uz nodomu gan pārnestā, gan tiešā  nozīmē. Saskatiet pasauli tādu, kāda tā ir, bez savām prognozēm, spriedumiem un pieņēmumiem.  

Skaidrība ir process, nevis kaut kas vienu reizi par visām reizēm noticis, liedzot iespēju rasties kam jaunam. Patiesuma mīlestība attīra piesaistes, kuras mēdz novest pie nepatiesām koncepcijām un maldīgiem lēmumiem un palīdz savienoties ar Jūsu būtības klātbūtni.  Laikā, kamēr mēs apgūstam prasmi nonākt saskaņā ar savu patieso būtību, tā aizvien plašāk informē mūsu apziņu par pareizo attieksmi, virzieniem un darbībām- brīvām no pieņēmumiem un nosodījumiem.  

Ko tad mēs tādu daram, lai iedrošinātu skaidrības rašanos? Mēs iesaistāmies dinamiskā sevis izpētē, jautājot, kas ir manas esības avots? Kamdēļ es rīkojos šādi vai citādi? Ko manī ir nepieciešams dziedināt? Caur sevis izpēti, mēs sniedzam iespēju savai iekšējai būtībai atvērties tās bagātībā un noslēpumainībā, atklājot visu tās potenciālu.  

Pasaule, kādu mēs to uztveram, ir veidota no mūsu domām, tēliem, emocijām un iespaidiem. To ir nozīme tikai kā orientēšanās punktiem, nevis kā pārliecinošiem realitātes pierādījumiem. Mums ir jābūt gataviem ļauties mūsu sapņu, šī brīža paštēla un identitātes pilnīgām satura un formas maiņām. 

Attīriet apjukumu un aizspriedumus, kuri sedz jūsu dziļākās un vis-lolotākās iekšējās sajūtas un esiet pilnībā jūs pats. 

Atļaujiet Skaidrības eņģelim reanimēt jūsu iekšējo būtību un atnest jaunus un svaigus sevis un pasaules uztveres veidus visa šī mēneša laikā. 


Siltumā,
Ketija

P.S. Ja Jūs strādājāt ar Atmodas eņģeli Jūnija laikā, atvēliet sev nedaudz laika, lai atvadītos no tā ar pateicību un tad uzaiciniet savā dzīvē uz Jūlija mēnesi Skaidrības eņģeli.  


©1981-2016 InnerLinks Angel® Cards ir reģistrēta InnerLinks preču zīme. Lūgums skatīt InnerLinks mājas lapu šeit>>

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru