piektdiena, 2016. gada 2. decembris

Decembra eņģelis ir Mīlestība

Apmierinājuma esence un rāmuma pamats. Mīlestība ir jūsu gara aktivizēšana tādā veidā,  lai veidotu savienojumus ārpus savas patības. 

Tā pārvar skumjas, tā netur ļaunu prātu un tā dziedē visas šķiršanās. 

Ja mūsu pieredze ir mūsu selektīvās uztveres rezultāts, kamdēļ nepārskaņot mūsu lēcas un neskatīties uz pasauli caur mīlestības acīm tā vietā, lai to darītu caur baiļu, taisnīguma, vientulības vai vainas logiem? 

Mīlestība- tā ir noteiktas frekvences vibrācija. Tā ir mūsu dvēseles patiesās dabas sajušana un mūsu tiešā savienošanās ar Avotu. Kad mēs noskaņojamies uz šo frekvenci, mēs izkopjam tuvākas attiecības ar mūsu patieso būtību. 

Mīlestība nav kaut kas, kas mums var piederēt, tā drīzak ir kaut kas, kas varam būt mēs paši. Kad mēs dalamies šajā esencē ar kādu cilvēku, cilvēku grupu, vietu, vai ar dzīvnieku,  mūsu sirds dziļumos rodas spīdošas burvības pilnas formas, kas izplešas ar dziļu prieku un aizrautību ārpus mums. 

Mēs visi meklējam piederību: māju sajūtu, kad esam vienotībā ar Avotu. Bieži vien to vieglāk ir sasniegt, esot attiecībās ar dabu vai mājdzīvniekiem.  Tomēr tieši mūsu savstarpējās attiecības ir tā vieta, kur mūsu spēja mīlēt visbiežāk tiek pārbaudīta. 

Paplašinot telpu apkārt pieredzēm un mijiedarbībām, mēs iegūstam vietu, kuru varam aizpildīt ar mīlestību, kura pati par sevi jau ir saturs, tā vietā, lai spriestu par saturu, kurā mīlestība varētu būt.  Tas maina mūsu pasaules skatījumu un mūsu iekšējo fokusu. Mēs pārstājam manipulēt ar ārējo pasauli un tādējādi mūsu iekšējā pasaule gūst mieru.


Mēs ceram, ka eņģeļi turpinās iedvesmot jūsu dzīvi arī turpmāk. 
Lai jūsu sirds piedzīvo mīlestību ar pieaugošu frekvenci.

Siltumā,
Ketija

P.S. Ja jūs strādājāt ar Spēles eņģeli novembrī, atvēliet nedaudz laika, lai tam pateiktos un to palaistu, pirms uzaiciniet savā dzīvē decembrī Mīlestības eņģeli.  

 ©1981-2016 InnerLinks Angel® Cards ir InnerLinks reģistrēta preču zīme. Vairāk www.innerlinks.com 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru